fbpx

Achos o Hepatitis A yn arwain at frechiadau mewn ysgol gynradd ym Mhowys

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Bydd tua 60 o bobl sy’n gysylltiedig ag ysgol gynradd ym Mhowys yn cael cynnig y brechiad Hepatitis A.

Cynigir y brechiad i staff a disgyblion ym Mlynyddoedd 3, 4 a 5 yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llan-gors ddydd Iau 3 Mai. Mae hyn yn dilyn cadarnhad bod person sy’n gysylltiedig â’r ysgol wedi dal yr haint.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda thîm iechyd yr amgylchedd Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, er mwyn ymchwilio i ffynhonnell yr haint, cyflwyno brechiadau a chynnig cyngor i gysylltiadau agos ar aelwyd y claf.

Mesur rhagofalus yw’r sesiwn brechu yn yr ysgol. Mae Hepatitis A yn lledu’n hawdd rhwng plant ifanc, na fyddant yn aml yn dioddef o symptomau ond gallant drosglwyddo’r haint i bobl eraill o hyd.

Nid oes unrhyw arwydd bod yr haint wedi’i gael ar eiddo’r ysgol, ac mae’r ysgol yn cydweithredu’n llawn â’r trefniadau.

Meddai Dr Christopher Johnson, Ymgynghorydd Diogelu Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Hepatitis A yn haint feirws, nad yw fel arfer yn para’n hir, sydd â symptomau annymunol ond gall fod yn ddifrifol ar adegau prin. Yn aml, dim ond salwch ysgafn fydd plant yn ei gael neu ni fydd ganddynt unrhyw symptomau o gwbl.

“Gall symptomau gynnwys salwch tebyg i ffliw fel blinder, poenau cyffredinol, pen tost a thwymyn, yn ogystal â cholli archwaeth, cyfog neu chwydu, poen yn y bol, y clefyd melyn, troeth tywyll iawn a chroen coslyd.

“Y ffordd orau o atal y feirws rhag lledu yw golchi dwylo’n dda ar ôl defnyddio’r toiled a chyn paratoi neu fwyta bwyd.

“Efallai gall plant drosglwyddo’r feirws i eraill heb symptomau felly rydym yn atgoffa rhieni i annog golchi dwylo’n dda ar bob adeg.”

Cynghorir pobl i gysylltu â’u meddyg teulu eu hunain neu ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 os bydd ganddynt unrhyw bryderon am eu hiechyd neu iechyd eu plentyn.

Nid yw brechiad rhag Hepatitis A yn cael ei gynnig fel mater o drefn ar y GIG oherwydd bod yr haint yn anghyffredin yn y DU.

Ceir rhagor o wybodaeth am Hepatitis A ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/44190

Sylwadau