fbpx

Bws gwybodaeth a chymorth canser Cymru Macmillan yn ymweld â Sioe Frenhinol Cymru am y tro cyntaf

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Bydd bws Cymorth Canser Macmillan i Gymru, sef ‘Bronwen’, yn ymweld â Sioe Frenhinol Cymru am y tro cyntaf ddydd Llun 23 Gorffennaf.

Bydd y bws, sydd wedi cael ei addasu’n arbennig i gynnig gwybodaeth a chymorth canser am ddim i gymunedau gwledig yng Nghymru, ar faes y sioe trwy gydol yr wythnos.

Ar y bws bydd tîm cyfeillgar o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol sydd yno i ateb cwestiynau am ganser mewn lleoliad preifat a chyfrinachol.

Gall y rhai sy’n ymweld â stondin B95 hefyd gael eli haul a gwybodaeth a chyngor am ganser y croen. Yn sgil y cyfnod hirfaith o dywydd heulog a phoeth a gafwyd yn ddiweddar, mae’r elusen ganser yn awyddus i roi gwybod i ymwelwyr â maes y sioe bod cymorth ar gael yma os oes ganddynt gwestiynau am ganser y croen.

Wrth drafod presenoldeb Bronwen yn y Sioe Fawr yn   , dywedodd arweinydd y tîm yng Nghymru, Moray Hayman:

“Mae Macmillan wedi bod yn dod i Sioe Frenhinol Cymru ers blynyddoedd ac rydyn ni wrth ein bodd yma!

“Bydd eleni yn flwyddyn arbennig iawn i ni gan mai dyma’r flwyddyn gyntaf pan fydd uned symudol newydd sbon Macmillan ar gyfer Cymru yn bresennol yn y sioe.

“Mae Bronwen y bws yn llai, yn sgleiniog, yn agored, â digon o awyr, ac yn groesawgar. Fe’i cynlluniwyd yn arbennig ar gyfer Cymru, i’n galluogi ni i gyrraedd mwy o gymunedau. Ers ei lansio ym mis Medi 2017, rydym wedi gweld dros 50,000 o bobl yng Nghymru.

“Rydyn ni’n cynnig yr un lefel o wasanaeth yn y sioe ag y gwnawn wrth deithio. Boed chi’n ymweld â’r sioe am y tro cyntaf neu’n mynd bob blwyddyn, rydyn ni yma i chi. Rydyn ni’n cynnig cyngor am arwyddion a symptomau canser a sgileffeithiau triniaethau am ganser.”

Wrth sôn am bwysigrwydd darparu gwybodaeth a chymorth i gymunedau gwledig Cymru, dywedodd Pennaeth Gwasanaethau Macmillan yng Nghymru, Richard Pugh:

“Yr wythnos diwethaf fe wnaethom gyhoeddi gwaith ymchwil gan Gymorth Canser Macmillan ac Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser Cymru yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a oedd yn dangos bod y cam y darganfyddir canser arno yn amrywio gan ddibynnu lle mae pobl yn byw.

“Dengys y data fod 35 y cant o bobl sydd newydd gael diagnosis o ganser yn byw mewn ardaloedd gwledig, er mai dim ond 32 y cant o gyfanswm poblogaeth Cymru sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.

“Dyma pam ei bod hi mor bwysig inni fod yn bresennol ar faes y sioe. Mae’n gyfle heb ei ail i gysylltu â niferoedd mawr o bobl o’r Gymru wledig.

“Byddwn yn annog unrhyw un ar faes y sioe a chanddynt gwestiynau am ganser i fynd i chwilio am Bronwen yn B95.”

Gall unrhyw un nad ydynt yn gallu ymweld â’r bws pan ddaw i Sioe Frenhinol Cymru ffonio Llinell Gymorth Macmillan am ddim ar 0808 808 00 00 neu fynd i www.macmillan.org.uk

Sylwadau