fbpx

Cadeirydd S4C yn diolch i Guto Harri am ei wasanaeth

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Yn sgìl penderfyniadS4C i gomisiynu dwy gyfres bellach o “Y Byd yn ei Le” gan ITV Cymru – y gyfres lle mae Guto Harri yn herio gwleidyddion ac yn sylwebu ar bynciau’r dydd,mae Guto Harri wedi penderfynu ymddiswyddo fel aelod o Awdurdod S4Cer mwyn canolbwyntio ar waith darlledu a newyddiadura ac er mwyn osgoi unrhywganfyddiad o wrthdaro buddiannau.

Meddai Guto Harri: “Fe fu’n fraint ac yn bleser cael helpu’r Cadeirydd, Awdurdod a thîm rheoli S4C i roi’r sianel yn ôl ar dir cadarn o ran cyllid, cynulleidfa a chyfeillion.  Dan arweinyddiaeth newydd Owen Evans ac Amanda Rees mae’r dyfodol yn gyffrous a llawn addewid”

Dywedodd Cadeirydd S4C Huw Jones: “Mae Gutowedi gwneud cyfraniad gwerthfawr ac egnïol dros y pedair blynedd y bu’n aelod o Awdurdod S4C, ac fe fydd yn arwgennym ei golli ei fel aelod. Wrth gwrs rydym yn falch fod ei sgiliau a’i brofiad newyddiadurol  ar gael ar sgrin S4C unwaith yn rhagor, ac rydym yn edrych ymlaen at y gyfres newydd o “Y Byd yn ei le”.

Bydd Y Byd yn ei leyn ôl ar S4C nos Fawrth nesaf 18 Medi 2018.

Sylwadau