fbpx

Cwmni theatr gynhwysol Hijinx yn ennill gwobr Ryngwladol The Stage

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae cwmni theatr Hijinx, sy’n defnyddio actorion gydag anableddau dysgu ac / neu awtistiaeth yn eu holl gynyrchiadau, wedi ennill gwobr Ryngwladol 2019 o The Stage.

Roedd y wobr, a gyflwynwyd i Hijinx yn Bridge Theatre yn Llundain ddydd Gwener, 25 Ionawr, yn cydnabod eu presenoldeb byd-eang sy’n tyfu’n gyflym yn y diwydiant celfyddydau.

Yn 2018 gwelodd Hijinx ymweld â 67 o ddinasoedd mewn 16 gwlad gyda’r daith barhaus o’u sioe adnabyddus Meet Fred, a chydweithrediad arloesol yn Affrica. Ym mis Chwefror 2018 aeth pedwar actor â Syndrom Down o Hijinx i Lesotho i greu cynhyrchiad theatr gynhwysol gyda myfyrwyr drama leol. Roedd ei effaith yn anhygoel gan fod nifer helaeth o Lesotho yn canfod anabledd fel melltith, ac mae babanod ag anableddau yn aml yn cael eu gadael mewn cartrefi amddifad. Roedd taith cynhyrchu gydag actorion â anableddau dysgu amlwg yn weithred eithriadol o ddewrder a chred. Chwaraeodd y perfformiad i gynulleidfaoedd mwy na 2,000 o bobl.

Teithiodd Meet Fred, sioe Hijinx am byped crai, dros ddwsin o wledydd Ewropeaidd cyn mynd i’r UD, De Corea a Tsieina. Mae bellach wedi ei gyfieithu i wyth iaith ac mae e wedi cael ei pherfformio mwy na 200 gwaith. Tra yn Tsieina a De Korea, fe wnaeth y cwmni hwyluso gweithdai a seminarau gyda grwpiau anabledd dysgu lleol i rannu eu methodoleg a model busnes unigryw. Mae cynlluniau ar y gweill i gyflwyno’r model hwnnw ar draws nifer o wahanol wledydd.

Meddai Clare Williams, Prif Swyddog Gweithredol Hijinx: “Rydym wrth ein boddau i dderbyn y wobr Ryngwladol hon. Mae ennill cydnabyddiaeth ar gyfer ein cynyrchiadau arloesol wedi bod yn gam pwysig yn ein cenhadaeth i ddangos y gall mai gan bobl sydd ag anableddau deallusol neu sy’n hunan-adnabod fel niwroamrywiol ddod yn berfformwyr proffesiynol a chael eu castio mewn prosiectau theatr, teledu a ffilm ar draws y byd.

“Rydym yn parhau â’r gwaith hwn gyda’n cynhyrchiad theatr gorfforol newydd, Into The Light, sy’n serennu cast cynhwysol o actorion o Gymru, yr Eidal a Sbaen. Mewn cydweithrediad â Teatro La Ribalta yr Eidal ac mewn cydweithrediad â Danza Mobile Sbaen, yn ogystal â Frantic Assembly a Theatr Sherman, rydym yn cyflwyno cynhyrchiad dewr ac arloesol am y frwydr gyffredinol i gael ein gweld a’n clywed.

“Mae Into The Light yn dangos y dalent naturiol anhygoel o bobl sydd yn aml yn cael eu hanwybyddu gan nad ydynt yn gallu ymgymryd â gwaith proffesiynol. Bydd y cynhyrchiad hwn yn teithio ar draws y byd dros y misoedd nesaf. ”

Yn Hydref 2018, dadorchuddiodd Hijinx eu safonau castio newydd ar gyfer y diwydiant ffilm, gan gyhoeddi eu gobeithion i weld actor ag anableddau dysgu ennill Oscar erbyn 2030. Eu platfform castio, Hijinx Actors, yw’r llwyfan castio mwyaf yn y DU ar gyfer actorion niwroamrywiol, gyda dros 60 o actorion proffesiynol yn barod i serennu mewn cynyrchiadau teledu, ffilm a theatr.

Sylwadau