fbpx

Cyfle i ddweud eich dweud yng nghyfarfod cangen Sarn

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae cangen Sir Gaernarfon o Undeb Amaethwyr Cymru yn trefnu cyfarfod o gangen Sarn ar ddydd Gwener y 9fed o Dachwedd ar fferm Bronllwyd Mawr, Botwnnog am 11.30yb, trwy garedigrwydd GJ a GC Thomas.

Mi fydd Dafydd Elis Thomas AC, sef Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon Llywodraeth Cymru yn bresennol i ddweud gair am yr hyn y mae’n ddeall y mae’r Llywodraeth yn ei wneud i baratoi’r diwydiant amaeth a chefn gwlad ar gyfer y dyfodol yn dilyn yr ymgynghoriad dadleuol diweddar ‘Brexit a’n tir’.

Hefyd mi fydd cyflwyniad gan Griffith John Thomas a bydd y cyfarfod yn gyfle gwych i aelodau gael dweud eu dweud wrth eu Aelod Cynulliad lleol er mwyn sicrhau y bydd y Gweinidog yn gallu mynegi barn ei etholwyr i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig Lesley Griffiths, a oedd yn gyfrifol am gyhoeddi’r ddogfen ymgynghorol.

Dywedodd Swyddog Gweithredol Sirol UAC Sir Gaernarfon Gwynedd Watkin:

“Yn naturiol, bydd ffermwyr ledled Cymru yn pryderu am rai o’r cynigion yn yr ymgynghoriad a’r ansicrwydd a grëwyd gan hyn, ynghyd ag ansicrwydd cytundebau masnach yn y dyfodol, mae’n ei gwneud hi’n anodd iawn i unrhyw un wneud cynlluniau.

“Edrychwn ymlaen at eich gweld ym Mronllwyd Mawr ble cewch gyfle i fynegi eich barn. Mi fydd lluniaeth ysgafn ar ddiwedd y cyfarfod.”

Sylwadau