fbpx

Cyhoeddi pwy fydd yn cymryd rhan yn Sioe Awyr y Rhyl

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae enwau’r rhai a fydd yn cymryd rhan yn Sioe Awyr y Rhyl eleni wedi’u cyhoeddi.

Bydd yn dechrau am 2pm ddydd Sadwrn, 25 Awst, gyda thîm arddangosfa campau awyr Team Raven a bydd llwyth o arddangosfeydd drwy gydol y dydd, gan orffen gyda thîm arddangosfa barasiwt y Red Devils am 4.30pm.

Ddydd Sul, 26 Awst, bydd Arddangosfa Goffa Brwydr Prydain, yn cynnwys awyrennau Spitfire, Hurricane a Dakota, yn dechrau am 2pm a bydd y Red Arrows yn cloi Sioe Awyr y Rhyl am 5.30pm.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn trefnu Sioe Awyr y Rhyl gyda chefnogaeth Cyngor Tref y Rhyl.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Eleni, mae’n argoeli i fod yn un o’r sioeau mwyaf a’r gorau hyd yma, gyda chyfuniad gwych o arddangosfeydd ac atyniadau.

Close ×

“Yn ogystal â’r Red Arrows, bydd yr unig Bristol Blenheim sydd ar ôl yn y byd yn atyniad mawr i ymwelwyr ac mae’n gyfle i weld awyren a oedd yn hanfodol i warchod y milwyr yn Dunkirk.

“Gan ein bod yn disgwyl miloedd o bobl yn yr ardal, rydyn ni’n annog trigolion lleol i gerdded neu feicio i’r digwyddiad er mwyn lleihau tagfeydd traffig, ond yn bennaf, rydyn ni am i drigolion Sir Ddinbych ac ymwelwyr fwynhau’r digwyddiad gwych yma, sydd am ddim.”

Mae’r arddangosfeydd eraill yn cynnwys awyren hyfforddi ac ymosod Strikemaster ac awyrennau milwrol gan gynnwys Yak-3 a Yak-50.

Mae’r atyniadau ar y tir yn cynnwys atgynhyrchiadau o Hurricane a Spitfire, llu o gerbydau milwrol, actor yn dynwared Winston Churchill a stondinau’r Awyrlu a’r Lleng Brydeinig.

Rydym yn annog preswylwyr i gerdded i’r digwyddiad ac yn cynghori ymwelwyr i ganiatáu mwy o amser i deithio.

Bydd gwasanaethau parcio a theithio yn mynd o Draeth Ffrith, Prestatyn ac Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy am bris o £5 i barcio drwy’r dydd a bydd bws gwennol yn rhedeg yn rheolaidd.

Bydd gwasanaethau parcio a cherdded yng Nghlwb Pêl-droed y Rhyl a meysydd parcio ar draeth Barkby, Beach Road East a Nova ym Mhrestatyn.

Bydd meysydd parcio y Tŵr Awyr, Ffordd Morley, Stryd Dwyrain Cinmael, Theatr y Pafiliwn, Stryd y Cei ac Ysbyty Alexandra yn y Rhyl ar agor ond mae maes parcio tanddaearol y dref wedi cau ar hyn o bryd er mwyn gwneud gwaith ailwampio.

Dywedodd Maer Tref y Rhyl, y Cynghorydd Win Mullen-James:  “Mae Cyngor Tref y Rhyl yn falch o allu cefnogi’r digwyddiad poblogaidd hwn unwaith eto, a chredwn mai hwn fydd y gorau hyd yma o ran arddangosfeydd o gampau hedfan ac atyniadau yn Arena Ddigwyddiadau’r dref.

“Dyma ddegfed flwyddyn y Sioe Awyr, y mae Cyngor Tref y Rhyl wedi’i chefnogi’n falch o’r cychwyn cyntaf.”

Mae Sioe Awyr y Rhyl yn cefnogi Apêl Pabïau’r Lleng Brydeinig eleni.

Mae manylion llawn am y rhai fydd yn cymryd rhan a gwybodaeth am y gwasanaethau parcio a theithio ar gael arwww.sirddinbych.gov.uk/sioeawyryrhyl

Sylwadau