fbpx

Cyhoeddodd Heart fel partner cyfryngau swyddogol ar gyfer SC2 Y Rhyl

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn falch iawn o gyhoeddi mai gorsaf radio fasnachol rhif un Gogledd a Chanolbarth Cymru, Heart, yw’r partner Cyfryngau Swyddogol ar gyfer SC2 yn Y Rhyl, sy’n agor yng Ngwanwyn 2019.

Bydd y galon yn difyrru eu gwrandawyr gyda nifer o gystadlaethau cyffrous yn y cyfnod cyn yr agoriad gyda chyflwynwyr Lois ac Oli yn cynnal parti pwll yn SC2 ar gyfer y lansiad swyddogol.

Disgwylir i SC2 agor yn y Gwanwyn 2019, gyda’r gwaith adeiladu’n mynd rhagddo ar y safle wrth ymyl Twr Sky ar promenâd y Rhyl. Bydd y parc dŵr £ 15 miliwn yn cynnwys arena chwarae TAGactive cyntaf Cymru, chwarae dŵr dan do ac awyr agored ar gyfer pob oed a gallu, llwybr troed, padlo arddull traeth, sleidiau nodwedd a chaffis thematig. Bydd bar a theras hefyd yn agored yn dymhorol.

Fel canolbwynt rhaglen datblygu glannau’r Rhyl, disgwylir i SC2 ddenu 350,000 o ymwelwyr ychwanegol y flwyddyn i’r dref a bydd hefyd yn creu 65 o swyddi newydd disgwyliedig.

Dywedodd Arweinydd Sir Ddinbych, y Cynghorydd Hugh Evans OBE:

“Rydym wrth ein boddau i gael Heart Canolbarth a Gogledd fel Partner Cyfryngau Swyddogol ar gyfer SC2. Mae hwn yn bartneriaeth gyffrous i’r atyniad newydd sy’n dod i’r Rhyl y flwyddyn nesaf ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw. Bydd rhywbeth i’r teulu cyfan yn SC2, gan gynnwys cyfleoedd gwych ar gyfer chwarae, bwyd a diod ac ymlacio. Mae’r cyffro eisoes yn adeiladu ac rydym yn edrych ymlaen at ddarparu rhagor o wybodaeth dros y misoedd nesaf, gan roi blas go iawn o’r hyn sydd i ddod “.

Meddai Kristy John, Cyfarwyddwr Gorsaf Heart yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru: “Mae SC2 wedi ei alinio’n berffaith â chynulleidfa graidd y Galon, felly mae’n bartneriaeth gyffrous i ni. Rydyn ni’n gwybod bod ein gwrandawyr a’u teuluoedd yn mwynhau’r parc dŵr anhygoel hwn ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’r tîm yn SC2 ”

Dywedodd Maer y Rhyl, y Cyng Win Mullen-James: “Bydd SC2 yn atyniad gwych, nid yn unig i drigolion Y Rhyl ond i bobl ledled Gogledd Cymru a thu hwnt. Mae’n wych cael Heart Mid and North Wales fel partner cyfryngau, gan gefnogi’r hyn fydd yn ased gwych i’n tref a chyflwyno’r neges honno i gynulleidfa eang, gan roi’r Rhyl yn gadarn ar y map. “

Sylwadau