fbpx

Dathlu Blwyddyn y Môr ar Ddiwrnod Ewrop yn y Bandstand yn Aberystwyth

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Bydd Prifysgol Aberystwyth a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dathlu Diwrnod Ewrop ar ddydd Mercher 9 Mai 2018 gydag arddangosfa o ymchwil morol yn y Bandstand yn Aberystwyth.

Bydd yr arddangosfa ar agor i’r cyhoedd rhwng 10 y bore a 2 y prynhawn ac yn cynnwys gwaith pedwar prosiect ymchwil o bwys; Ecostructure, Bluefish, CHERISH a Acclimatize.

Ar y cyd, denodd y prosiectau €18m o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd drwy Raglen Cydweithredu Cymru Iwerddon 2014-2020 Cronfa Datblygu Ranbarthol Ewrophttp://irelandwales.eu/cy ac maent yn cael eu rhedeg ar y cyd gan sefydliadau partner yng Nghymru ac Iwerddon.

Mae’r prosiectau’n ceisio mynd i’r afael â chwestiynau o bwys a gynlluniwyd er mwyn cynorthwyo cymunedau arfordirol Gorllewin Cymru a De Ddwyrain Iwerddon i addasu i effeithiau newid hinsawdd sy’n effeithio ar Fôr Iwerddon ac ardaloedd cyfagos.

Mae gwybodaeth bellach i’w chael yn y datganiad newyddion ynghlwm neu cliciwch ar lein:https://www.aber.ac.uk/cy/news/archive/2018/04/title-212707-cy.html

Sylwadau