fbpx

FOR Cardiff yn lansio ymgyrch i sefydlu Caerdydd fel Dinas yr Arcêd

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae saith arcêd hanesyddol Caerdydd wedi bod yn denu siopwyr ers dros ganrif, a heddiw (19 Mehefin) mae FOR Cardiff wedi lansio ymgyrch i gynyddu eu proffil a sefydlu Caerdydd fel Dinas yr Arcêd.

Mae FOR Cardiff yn gofyn i drigolion ac ymwelwyr rheolaidd i Gaerdydd gefnogi’r ymgyrch a phleidleisio am eu hoff siop, bwyty, bar, siop barbwr neu westy sydd i’w canfod o fewn oddeutu 800 metr o arcedau.

Bydd y busnesau mwyaf poblogaidd yn cael eu cynnwys ar restr 10 Uchaf Dinas yr Arcêd a’u cynnwys yn hysbysebu ail ran yr ymgyrch pan gaiff ei weithredu yng Nghaerfaddon, Bryste a Chaerdydd ym mis Medi. Bydd yr ymgyrch hysbysebu gwerth £75,000 yn cynnwys hysbysfyrddau, cefn bysiau, sgriniau digidol ac hysbysebu ar-lein.

Mae FOR Cardiff yn chwilio am y straeon a’r bobl mwyaf diddorol y tu ôl i’r busnesau yn yr Arcedau. Bydd y straeon hyn yn helpu i werthu’r ddinas a phopeth sydd ganddi i’w gynnig o’i gymharu â chyrchfannau siopa eraill.

Y saith arcêd yng nghanol y ddinas yw: y Castell, y Stryd Fawr, Heol y Dug, Brenhinol, Morgan, Wyndham a Dominions.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol FOR Cardiff, Adrian Field: “Mae’r arcedau siopa Fictoraidd ac Edwardaidd yn goron am ben Caerdydd. Maent yn cynnig profiad siopa fel dim arall gyda chymysgedd eclectig o dros 100 o fusnesau, gyda’r mwyafrif ohonynt yn annibynnol, wedi’u lleoli ymhlith rhai o enwau mwyaf y stryd fawr.

“Ein tasg ni yn FOR Cardiff yw i drawsnewid canol dinas Caerdydd a’i wneud yn fwy croesawgar, bywiog a dylanwadol. Rydym am roi Caerdydd ar y map siopa annibynnol ac wrth wneud hynny, annog mwy o bobl i’w dewis fel eu cyrchfan siopa a chynyddu ymwelwyr dydd a thros nos i’r ddinas gyfan a hybu’r economi leol.

“Rydym am i drigolion ac ymwelwyr Caerdydd ddweud wrthym pa fusnesau yn yr arcedau yw eu ffefrynnau a’n helpu i ddewis y rhai dylem fod yn efengylu yn eu cylch.”

Bydd gwefan newydd thecityofarcades.com yn ganolfan ar gyfer yr holl wybodaeth am yr arcedau sy’n cynnwys stori gan fusnes o fewn pob un. Un o’r rhain yw Steve Barker, perchennog Coffee Barker, Barkers Tea House a Gin & Juice yn Arcêd y Stryd Fawr ac Arcêd y Castell, meddai: “Beth sy’n ein gosod ni ar wahân yw’r Castell, y dreftadaeth a hanes y ddinas. Gall pobl dreulio diwrnod yn y Castell neu Stadiwm y Principality, siopa mewn rhai siopau annibynnol gwych, cael pryd a choffi yma yn y prynhawn ac yna, yn y noson, ddychwelyd a mwynhau diod neu ddau.”

Gyda bwytai newydd a bariau coctel yn agor gerllaw, mae Steve yn sicr bod Gin & Juice, a’r busnesau cyfagos, yn rhan o adfywiad Ardal y Castell fel cyrchfan i ymwelwyr â’r ddinas. Esboniodd Steve: “Mae’r arcedau yn prysur ddod yn brif gyrchfan gyda’r nos yn y ddinas. Maent wastad wedi bod ar gyfer pobl sy’n chwilio am yr hyn sy’n newydd, rhywbeth mwy na’r hyn a ddarganfyddwch ar eich stryd fawr gyffredin.”

Dywedodd Ashli ​​Todd, perchennog Spillers Records ers 2010: “Nid fy mwriad oedd cymryd drosodd y busnes teuluol. Gofynnais am arian i fynd i’r sinema gyda fy ffrindiau a dywedodd fy nhad y gallwn naill ai lanhau sied yr ieir neu weithio yn y siop am ychydig oriau, felly yn amlwg dewisais y siop. Mae’r gweddill, fel mae pobl yn dweud, yn hen hanes! ”

“Yr arcedau yw cyfrinach orau Caerdydd. Nid yn unig maent yn hardd ond maent hefyd yn llond o amrywiaeth gwych o fusnesau annibynnol. Gallwch fynd o siop goffi annibynnol, i siop ddillad annibynnol ac wrth gwrs, ni. Gallwch yn llythrennol aros o fewn yr arcedau. I bobl sy’n hoffi cefnogi busnesau annibynnol lleol, dyma lle y cewch hyd iddyn nhw yn y ddinas.”

Mae’r bleidlais ar agor hyd 22 Gorffennaf 2018. I bleidleisio dros eich hoff fusnes yn yr arcedau a’u helpu i sicrhau lle yn 10 Uchaf Dinas yr Arcêd a chodi eu proffil, ewch i thecityofarcades.com

Sylwadau