fbpx

Galw am wirfoddolwyr i helpu gyda digwyddiad plannu coed

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Gwahoddir gwirfoddolwyr gwyrdd i gynorthwyo i wella amgylchedd y sir.

Fel rhan o brosiect Cyngor Sir Ddinbych i blannu 18,000 o goed yn y sir, cynhelir diwrnod plannu coed yn y Rhyl ddydd Mawrth, 22 Ionawr.

Mae’r Cyngor yn y broses o blannu 11,000 o goed ar hen safle tip y Rhyl, Glan Morfa, gan ei drawsnewid yn fan gwyrdd aml-ddefnyddiol cymunedol, tra bydd 7,000 o goed yn cael eu plannu mewn safleoedd eraill yn y Rhyl a Dinbych Uchaf.

Mae’n rhan o flaenoriaeth y Cyngor i ddiogelu a gwella amgylchedd y sir.

Gofynnir i’r rhai sy’n dymuno mynychu, gyfarfod ym maes parcio Llwybrau Marsh, Glan Morfa, y Rhyl am 10.30am.

Croesawir holl wirfoddolwyr a bydd offer ac arweiniad yn cael ei ddarparu gan wardeniaid cefn gwlad y Cyngor.

Sylwadau