fbpx

Gwasanaethau parcio a theithio i leihau tagfeydd traffig yn ystod Sioe Awyr Y Rhyl

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Bydd gwasanaethau parcio a theithio ychwanegol yn weithredol yn ystod Sioe Awyr Y Rhyl eleni.

Bydd gwasanaethau o Brestatyn a Llanelwy yn teithio i’r Rhyl i leihau tagfeydd traffig yn ystod y digwyddiad am ddim, a fydd yn cael ei gynnal yn yr awyr fry uwchben y Rhyl ddydd Sadwrn, 25 Awst a dydd Sul, 26 Awst.

Anogir preswylwyr i gerdded i’r digwyddiad a chynghorir ymwelwyr i ganiatáu amser ychwanegol ar gyfer eu siwrneiau.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn trefnu Sioe Awyr Y Rhyl gyda chefnogaeth gan Gyngor Tref y Rhyl.

Mae mwy o awyrennau ac arddangosfeydd wedi ymuno â’r Bristol Blenheim olaf yn y byd a’r Red Arrows, yn cynnwys awyrennau milwrol Rwsiaidd ac Almaeneg o’r Ail Ryfel Byd, geiro-awyren a all hedfan o fewn 100 troedfedd i’r gynulleidfa, a’r tîm arddangos erobatig, Raven.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych:

“Mae Sioe Awyr Y Rhyl eleni yn argoeli i fod yn un o’r sioeau mwyaf a’r gorau i ni eu cael, gyda chymysgedd dda o arddangosfeydd yn yr awyr ac atyniadau ar y ddaear. Gan ein bod yn disgwyl i filoedd o bobl ymweld â’r ardal, rydym yn annog preswylwyr lleol i gerdded neu feicio i’r digwyddiad er mwyn lleihau tagfeydd traffig. Rydym hefyd wedi trefnu gwasanaethau parcio a theithio o Brestatyn a Llanelwy a byddwn yn annog unrhyw un sy’n byw y tu allan i’r Rhyl i ddefnyddio’r gwasanaethau hynny.”

Bydd gwasanaethau parcio a theithio yn gweithredu o Draeth Ffrith, Prestatyn ac Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy am bris o £5 i barcio drwy’r dydd a bydd bws gwennol yn rhedeg yn rheolaidd.

Bydd meysydd parcio y Tŵr Awyr, Ffordd Morley, Stryd Dwyrain Cinmael, Theatr y Pafiliwn a Stryd y Cei yn y Rhyl yn weithredol ond mae maes parcio tanddaearol y dref wedi cau ar hyn o bryd er mwyn cynnal gwaith ailwampio.

Dywedodd y Cynghorydd Win Mullen-James, Maer y Rhyl: “Mae’r Sioe Awyr yn un o uchafbwyntiau rhaglen ddigwyddiadau helaeth y Rhyl ac mae’n sicr o blesio’r gynulleidfa. Mae’r Cyngor Tref yn falch iawn o gefnogi’r digwyddiad unwaith eto. Mae ymwelwyr bob amser yn heidio i’r ardal, a gyda’n rhestr gyffrous o berfformwyr, maent yn siŵr o ddyfod yma eto eleni. Mae llawer o bobl leol yn beicio neu’n cerdded i’r promenâd i wylio’r arddangosfeydd yn yr awyr a byddem yn eu hannog i wneud hynny eto eleni er mwyn cadw traffig yn symud o amgylch y dref.”

Hefyd ar y rhestr berfformio bydd Awyrennau Cofeb Brwydr Prydain, yn cynnwys Spitfire, Hurricane a Dakota a Thîm Arddangos Parasiwt y Red Devils, tra bod atyniadau ar y ddaear yn cynnwys replica o awyrennau Hurricane a Spitfire, ystod o gerbydau milwrol, personadwr Winston Churchill a stondinau’r Llu Awyr Brenhinol, y Lleng Brydeinig Frenhinol, Amgueddfa Speedway Ellesmere Port a llawer mwy.

Mae Sioe Awyr Y Rhyl yn cefnogi Apêl Pabi’r Lleng Brydeinig Frenhinol eleni.

Bydd y Red Arrows yn cloi Sioe Awyr y Rhyl ddydd Sul, gyda’r Bristol Blenheim yn cloi’r gweithgareddau ddydd Sadwrn.  Mae manylion llawn am y rhestr berfformio a gwybodaeth am y gwasanaethau parcio a theithio ar gael o’r wefan: www.sirddinbych.gov.uk/sioeawyryrhyl

Sylwadau