fbpx

Gwneud cynnwys Cymraeg yn hawdd ei gael

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Heddiw (dydd Llun, 23 Gorffennaf 2018) yn y Sioe Frenhinol mae S4C yn cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol fydd yn cynnig cyfleoedd i’r gynulleidfa gael mynediad i fwy o gynnwys Cymraeg drwy’r llwyfannau digidol. Bydd cyfresi cyfan ar gael ar-lein yn dilyn darllediad y rhifyn cyntaf o fis Medi ymlaen. Bydd hyn yn cychwyn gyda chyfresi ffeithiol a bydd pleidlais yn cael ei chynnal yn ystod mis Awst er mwyn dewis y cyfresi cyntaf fydd ar gael i’w gwylio i wylwyr sydd wedi mewngofnodi.

Bydd y gwasanaeth poblogaidd HANSH yn ffrydio cyfresi cyfan ar-lein ar ddyddiad y darllediad teledu cyntaf ac yn cynyddu’r cynnwys sydd wedi ei greu gan ddefnyddwyr (UGC).

Ymysg y newidiadau eraill fydd uwchraddio’r chwaraewr S4C Clic er mwyn creu profiad gwell i’r gwyliwr. Dechrau ar y broses o bersonoli gwasanaethau ar-lein fel bo gwylwyr yn gallu dod o hyd i gynnwys sydd o ddiddordeb penodol iddyn nhw. A dechrau ar y llwybr o hyrwyddo digidol drwy ddyfeisiadau symudol, yn ogystal â dulliau cyfathrebu digidol confensiynol eraill.

Dywedodd Owen Evans, Prif Weithredwr S4C:

“Ry’n ni am wneud hi mor hawdd â phosib i bobl ffeindio cynnwys Cymraeg sy’ o ddiddordeb iddynt ar lwyfannau digidol.  Mae’n digwydd gyda llawer o gynnwys Saesneg, ac mae cael yr un peth yn Gymraeg yn hollbwysig.”

Fe gyhoeddodd y sianel ym mis Ebrill y bydd yn gwario £1miliwn y flwyddyn am y tair blynedd nesaf er mwyn sicrhau fod gan S4C gynnig digidol fydd yn bodloni anghenion siaradwyr Cymraeg yn oes Netflix ac Amazon.

Meddai Prif Weithredwr S4C, Owen Evans: “Mi fydd datblygiadau ym maes dosbarthu cynnwys digidol yn allweddol ar gyfer dyfodol y Gymraeg yn y cyfryngau.  Mae’r Adolygiad Annibynnol ac ymateb y llywodraeth iddo wedi derbyn yr angen i S4C ehangu ei gweithgareddau i’r gofod digidol ac rydym wedi croesawu’r penderfyniadau hynny’n fawr iawn.

“Y pwynt allweddol i S4C yw ei bod hi’n hollbwysig i ni sicrhau bod cynnwys Cymraeg ar gael ar lwyfannau digidol poblogaidd.  Fe fydd hyn, law yn llaw a chynnal gwasanaeth teledu cryf, yn sicrhau bod y Gymraeg i’w chlywed yn y cyfryngau ac yn rhan amlwg o’n bywydau bob dydd o hyd.”

Mi fydd gweithgareddau digidol S4C yn cael eu cydlynu gan hyb digidol mewnol, sydd yn destun un o argymhellion yr adolygiad annibynnol.  Mae S4C yn y broses o benodi i nifer o swyddi o fewn y hyb digidol fydd yn rhan o gyflawni’r cynlluniau uchod dros y blynyddoedd nesaf.

Sylwadau