fbpx

Gŵyl Y Llais Yn Cyflwyno ‘Epilog’

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Cyhoeddwyd manylion pellach ynglŷn ag ‘Epilog’ heddiw – gan gynnwys enwau’r artistiaid bydd yn perfformio’n y sioe arbennig ac unigryw hon, fel rhan o Ŵyl y Llais 2018.

Yn seiliedig ar gasgliad newydd wedi’i guradu gan y casglwr recordiau a chynhyrchydd radio Dyl Mei, bydd Epilog (New Theatre, Gwener 15 Mehefin) yn gyfle unigryw i ail-fyw rhai o ganeuon yr oes aur hon yn hanes canu pop Cymraeg.

ByddEpilogyn aduno cantorion gwreiddiol yr operâu roc am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Bellach yn enwau adnabyddus ym myd cerddoriaeth Cymraeg byddan nhw’n dod at ei gilydd am un noson arbennig.

Bydd y grŵp gwerin Ac Eraillyn gwneud ymddangosiad prin iawn ar lwyfan ers iddynt chwalu yn y 70au hwyr, ynghyd a Sidan yn ymddangos ar lwyfan am y tro cyntaf ers diwedd yr 80au. Bydd yr actores adnabyddus, Gillian Elisa yn camu ar lwyfan i ganu rhai o ganeuon yr opera roc Melltith ar y Nyth. Yn ymuno â nhw bydd Meic Stevens, Cleif Harpwood, Delwyn Siona Tecwyn Ifangyda thon arall o enwau yn cael ei chyhoeddi maes o law.

Mae casgliad Epilog yn seiliedig ar gyfres o operâu roc a ddaeth i ddiffinio canu pop Cymraeg yn y 70au a’r 80au a oedd yn ddathliad o leisiau a thalent y cyfnod. Wedi ei blethu at ei gilydd mewn ffordd gelfydd mae Epilog yn tynnu ar ganeuon o operâu roc megis Nia Ben Aur, Melltith ar y Nyth, Jiwdas a Gorffennwyd yn ogystal ag operâu roc llai adnabyddus na gafodd eu rhyddhau ar record erioed megis Yr Anwariaid ac Etifeddiaeth Drwy’r Mwg.

Bydd trefniannau cerddorol newydd yn gyfeiliant ar y noson wedi’u cyfansoddi a’u perfformio gan Gruff ab Arwel(Bitw, Gruff Rhys, Y Niwl, Eitha Tal Ffranco ayb). Comisiynir naratif arbennig gan yr awdur a’r darlledwr Hywel Gwynfryni gadwyni’r caneuon (ac yntau’n awdur nifer o operâu roc ei hun) ac i gadwyni’r cenedlaethau, ei fab Huw Evans (sy’n adnabyddus fel y cerddor H Hawkline) sy’n gyfrifol am waith celf eiconig Epilog (fydd hefyd yn waith celf ar glawr yr albwm).

Meddai Alun Llwydo Turnstile Music: “Mae’n mynd i fod yn noson unigryw, yn ddathliad, yn gyfle i gofio ond yn bennaf i fwynhau sioe gerddorol anhygoel fydd ar lwyfan am un noson yn unig”.

Cyflwynir Epilog fel rhan o Ŵyl y Llais, gŵyl gelfyddydol ryngwladol dwyflynyddol wedi’i chreu gan Ganolfan Mileniwm Cymru, sy’n digwydd mewn amryw o leoliadau ar draws Caerdydd rhwng Mehefin 7fed a’r 17eg. Mae Gŵyl y Llais yn sicr o fod yn ffynhonnell syniadau newydd a gwreiddiol bydd yn denu cynulleidfaoedd ac artistiaid lleol a rhyngwladol i ddod ynghyd er mwyn gwrando a chael gwrandawiad am un ar ddeg diwrnod. Gan annog ysfa am antur, bydd y perfformiadau’n digwydd mewn gwagleoedd celfyddydol, gofodau dros dro a safleoedd unigryw ledled Caerdydd, gan gynnwys marchnad hen bethau tri llawr, stiwdio deledu, ac un o ystafelloedd ymarfer cefn llwyfan Canolfan Mileniwm Cymru.

Prif artistiaid Gŵyl y Llais eleni (7-17 Mehefin, ledled Caerdydd) yw Elvis Costello & The Imposters Angélique Kidjo, Patti Smith, Gruff Rhys, Billy Brag a Passenger. Mae’r rhaglen sy’n pontio’r celfyddydau hefyd yn cynnwys prosiectau newydd gan Gwenno, Carys Eleri, Gagglebabble, Highway One a Camille O’Sullivan, wedi’u comisiynu’n arbennig ar gyfer yr ŵyl eleni

Bydd lleoliadau celfyddydol niferus, bar cudd dros dro a safleoedd unigryw drwy’r ddinas yn rhoi llwyfan ar hyd a lled y ddinas i leisiau pwerus ac amrywiol o’r byd cerddoriaeth, y celfyddydau a’r gymuned

I brynu eich tocynnau ac am ragor o wybodaeth, ewch i http://festivalofvoice.wales/cyneu ffoniwch 029 2063 6464.

Sylwadau