fbpx

GWYLIWCH drawsnewidiad trên wrth i fflyd Trafnidiaeth Cymru ymffurfio

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae yna fideo treigl amser NEWYDD wedi’i gyhoeddi sy’n dangos sut mae Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn trawsnewid ymddangosiad trenau yn eu fflyd gyfredol gan ddefnyddio proses arloesol sy’n canolbwyntio ar gynaliadwyedd.

Mae’r amlapiau cynaliadwy eisoes wedi dechrau gorchuddio trenau ar ôl i Wasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru bartneru â’r cwmnïau technoleg a seilir ar wyddoniaeth, 3M ac Aura Graphics.

Caiff yr amlapiau llwyr ddwyieithog eu hargraffu’n ddigidol yn lliwiau arian a choch Trafnidiaeth Cymru, gyda laminiad ychwanegol i wrthsefyll graffiti, ac maent eisoes yn creu cyffro ymysg teithwyr rheilffyrdd.

A hwythau wedi cymryd yr awenau gyda gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau ym mis Hydref, mae Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn dechrau ar daith 15 mlynedd gyffrous fydd yn gweld £5 biliwn yn cael ei fuddsoddi i wella gwasanaethau.  Bydd hyn yn cynnwys buddsoddi £800 miliwn mewn cerbydau trên newydd, y bydd 50% ohonynt yn cael eu cydosod yng Nghymru.

Un o’r camau cyntaf yw buddsoddiad gwerth £40 miliwn yn y fflyd gyfredol o drenau a etifeddwyd ar y 14ego Hydref, 2018.

Bydd hi’n cymryd 12 mis i amlapio’r fflyd gyfan o 127 o drenau, i sicrhau nad oes yna darfu ar gwsmeriaid.  Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys adnewyddu’r tu mewn i’r trenau.  Defnyddir y fflyd gyfredol o drenau tan y caiff trenau newydd eu cyflwyno yn 2023.  Mae Trafnidiaeth Cymru yn buddsoddi £800 miliwn mewn cerbydau trên newydd, ac fe fydd y tu mewn a’r tu allan i’r trenau newydd hyn wedi’u brandio â lifrai llawn Trafnidiaeth Cymru.

Dywedodd Colin Lea, Cyfarwyddwr Profiad Cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru:

“Rydym wrth ein bodd gyda sut mae’r trenau’n edrych, ac rydym eisoes wedi cael dwsinau o gwsmeriaid yn dweud wrthym mor ddeniadol y maent yn edrych.

“Roeddem yn credu yr hoffai cwsmeriaid wirioneddol weld y tu ôl i’r llenni sut rydych yn trawsnewid fflyd o drenau.

“Er y byddwn yn cyflwyno trenau newydd yn y blynyddoedd i ddod, fe gydnabyddwn mor bwysig yw rhoi’r profiad gorau i gwsmeriaid cyn gynted â phosibl, a dyma pam rydym yn buddsoddi £40 miliwn yn y fflyd gyfredol, gan eu trawsnewid y tu mewn a’r tu allan.

“Mae gwella ymddangosiad y trenau’n un o nifer o welliannau y bydd cwsmeriaid yn sylwi arnynt yn o fuan, o ganlyniad i’r buddsoddiad hwn.  Bydd hefyd yn cyllido gwelliannau i brofiad a hygyrchedd cwsmeriaid a gwasanaethau ychwanegol.

“Mae cynaliadwyedd yn egwyddor sy’n arwain Trafnidiaeth Cymru, ac felly fe wnaethom gymryd y cyfle i ddewis ffilm a chanddi’r fath rinweddau trawiadol i ddiweddaru graffeg ein fflyd ac i leihau’n hôl troed carbon.”

Image courtesy of Robert Mann Photography

Caiff y gwaith ei wneud yn nepo trenau Alstom yng Nghaer heb orfod trefnu i symud y trenau i gyfleuster arbennig.

Roedd y prosiect yn golygu diosg yr arwyddion presennol, paratoi’r arwynebau gwaelodol yn llawn, gwneud triniaethau rhag cyrydu, ac ailbeintio, cyn gosod Envision Print Wrap LX480mC a argraffwyd yn ddigidol o 3M, ac yn olaf gosod labeli dwyieithog ar ochrau allanol y cerbydau.

Cafodd y gwaith ei gydgysylltu yn unol â’r weithdrefn gynnal a chadw arferol ar gyfer y trenau, a drefnwyd fel sifftiau dydd a nos parhaus dros un penwythnos ar gyfer pob trên er mwyn sicrhau nad oedd dim tarfu o gwbl ar wasanaethau i deithwyr.

Sylwadau