fbpx

Llyfr y Flwyddyn 2019 yn Aberystwyth

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Wedi blynyddoedd llwyddiannus yn Galeri Caernarfon, y Redhouse ym Merthyr a’r Tramshed yng Nghaerdydd, bydd Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn yn ymweld â chartref newydd yn 2019, gyda Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi mai’r cartref hwnnw yw Canolfan Celfyddydau Aberystwyth.

 

 

Fel rhan o’r bartneriaeth newydd hon, caiff y gwobrau ffuglen yn y ddwy iaith eu noddi gan Brifysgol Aberystwyth, a byddant yn dwyn y teitlau Gwobr Ffuglen Prifysgol Aberystwyth a’r Aberystwyth University Fiction Award.

Dywedodd Dr Rhodri Llwyd Morgan, Cyfarwyddwr y Gymraeg a Diwylliant Cymru ac Ymgysylltu Allanol ym Mhrifysgol Aberystwyth: “Caiff Aberystwyth ei disgrifio’n aml fel prifddinas ddiwylliannol Cymru ac mae yma draddodiad llenyddol cryf. Yn ogystal â’r Brifysgol a Chanolfan y Celfyddydau ar ein prif gampws ar riw Penglais, mae’r ardal hon yn gartref i’r Llyfrgell Genedlaethol, y Cyngor Llyfrau a sefydliadau eraill yn ogystal â llu o feirdd ac awduron. Mae’n lle delfrydol felly ar gyfer cynnal Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2019 ac edrychwn ymlaen yn fawr at gydweithio gyda Llenyddiaeth Cymru i sicrhau llwyddiant yr achlysur pwysig hwn.”

Dyddiadau Allweddol

Cyhoeddir Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn ddechrau mis Mai 2019, ac fe gynhelir y Seremoni Wobrwyo ar ddydd Iau 20 Mehefin 2019. Cyhoeddir enwau beirniaid Gwobr 2019 yn yr hydref.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Rydym yn hynod falch o gydweithio â Chanolfan y Celfyddydau i ddod ag un o uchafbwyntiau’r calendr llenyddol i’r dref hyfryd hon. Yn gartref i sefydliadau llên a llenorion di-ri, mae Aberystwyth eisoes yn enwog am ei chysylltiadau llenyddol, sy’n ei gwneud yn lleoliad naturiol ar gyfer Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn. Rydym yn ddiolchgar dros ben i Brifysgol Aberystwyth am eu cefnogaeth hael, ac edrychwn ymlaen at gydweithio a’n holl bartneriaid i wneud hwn yn ddathliad i’w gofio!”

Sylwadau