fbpx

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn ymuno â McDonald’s i lanhau arfordir y wlad

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn lansio ymgyrch uchelgeisiol newydd i lanhau pob traeth cyhoeddus yng Nghymru. Cynhelir ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Gyfanrhwng 14 a 30 Medi, gyda’r nod o lanhau pob traeth cyhoeddus yng Nghymru.

Mae sbwriel morol yn fygythiad cynyddol i’n hamgylchedd dyfrol ac arfordirol.  Mae hyd at 12.7 miliwn o dunelli o blastig yn mynd i mewn i gefnforoedd y byd bob blwyddyn, sydd yn gyfwerth â gollwng un lori fin yn llawn plastig i mewn i gefnforoedd y byd bob munud.

Bydd grwpiau cymunedol, ysgolion a busnesau ar draws Cymru yn ymuno yn y pythefnos o weithredu.

Wrth gwrs, nid yw problem sbwriel morol yn berthnasol i gymunedau arfordirol yn unig – mewn gwirionedd, daw 80% ohono o ffynonellau ar y tir – felly, bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn targedu afonydd a dyfrffyrdd eraill fel rhan o’r ymgyrch.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

“Rydym i gyd yn gyfrifol am iechyd ein cefnforoedd, felly mae’n hanfodol ein bod yn dod ynghyd i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaus i’n hamgylchedd morol.

“Rydym yn llawn cyffro i fod yn gweithio mewn partneriaeth ar yr ymgyrch glanhau uchelgeisiol, newydd sbon, hwn. Rydym eisiau dangos i weddill y byd bod Cymru’n wynebu’r her o fynd i’r afael â llygredd morol.” 

Mae McDonald’s yn cefnogi Glanhau Traethau Cymru Gyfan, gyda gwirfoddolwyr o fwytai ar draws y wlad yn cynllunio ar roi’r gorau iddi i lanhau eu traeth lleol.

Meddai’r Francheisydd Ron Mounsey, sy’n berchen ar 15 o fwytai yn Ne Cymru, ac mae’n gweithredu:

“Rwy’n falch iawn bod McDonald’s yn rhoi cefnogaeth i’r fenter hon, ac yn edrych ymlaen at weld timau o fwytai McDonald’s ledled Cymru yn cymryd rhan mis Medi. Fel busnes rydym wedi ymrwymo i weithio i leihau sbwriel a gwastraff yn ein cymunedau lleol, gan gynnwys y traethau yr ydym yn eu hadnabod ac yn eu caru. Eleni bydd McDonald’s hefyd yn newid o stribedi plastig yn ein bwytai gan ddefnyddio stribedi papur yn lle hynny. Daw’r stribedi papur hyn o ddau gyflenwr, un ohonynt wedi’i leoli yng Nghymru.”

Mae’r ymgyrch hefyd wedi cael arian gan y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) a gefnogir gan Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a noddir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru.

I gymryd rhan, ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus: www.keepwalestidy.cymru

Sylwadau