fbpx

Mae NoFit State Circus yn lansio prosiect cefnogi cenedlaethol newydd i hybu gweithwyr proffesiynol syrcas

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Gyda dathliadau penblwydd syrcas Prydeinig yn 250 mlwydd oed eleni, ar gefn ton o boblogrwydd ar gyfer ffilm poblogaidd ‘The Greatest Showman’, mae 2018 wedi bod yn flwyddyn dda i Syrcas. Mae hyn yn arbennig o wir i Gymru, gyda mwy o bobl yn dysgu, yn astudio ac yn perfformio’r ffurf celf nag erioed.

Yn gobeithio cefnogi a chynnal y twf yma, mae cwmni syrcas cyfoes blaenllaw’r DU, NoFit State, yn lansio rhaglen ddatblygiad proffesiynol newydd hyd-blwyddyn o’r enw Prosiect Pontio. Mae’r prosiect yn agored i weithwyr syrcas, athrawon a graddedigion syrcas ieuenctid ledled y wlad, ac fe’i hariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru:

“Mae NoFit State wedi hen greu enw da am eu harferion creadigol cyffrous ac arloesol, felly rydym yn croesawu’r buddsoddiad y mae’r cwmni’n ei wneud i helpu ddatblygu sgiliau ymarferwyr syrcas yn y dyfodol. Mae’r prosiect yn cynnig cyfle gwych i elwa o arbenigedd rhyngwladol y cwmni a rhannu sgiliau a thechnegau gyda rhai o weithwyr proffesiynol syrcas mwyaf cyffrous Ewrop.”

Drwy raglen drawsnewidiol o ddosbarthiadau meistr busnes, hyfforddi athrawon a mentora, ynghyd â phrosiect creadigol ffocws ar gyfer graddedigion syrcas ieuenctid, mae’r prosiect yn anelu at gefnogi gweithwyr proffesiynol syrcas Gymreig ar wahanol gamau eu gyrfaoedd i wireddu eu huchelgeisiau creadigol.

Tom Rack , Cyfarwyddwr Artistig NoFit State:

“Ar ôl llwyddiant ein dwy brosiect i gefnogi’r sector yn 2018 yng Nghastellnewydd dan Lyme ac Avignon, rydym wrth ein bodd i sicrhau ein hymrwymiad parhaus i ddatblygiad y sector a chryfhad ymarferiaeth creadigol trwy’r prosiect arloesol ac eithriadol yma.”

Bydd y rhaglen dosbarth meistr yn lledu manteision y prosiect ar draws y DU wrth i NoFit State gydweithio â ddwy ysgol syrcas y DU i gyflwyno’r sesiynau, sef Circomedia ym Mryste a’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Celfyddydau Circus yn Llundain. Bydd cefnogaeth Gyngor Celfyddydau Cymru yn sicrhau y bydd gweithwyr proffesiynol syrcas Cymru yn gallu cael mynediad i’r dosbarthiadau hyn yn rhad ac am ddim.

Robin Peters, Rheolwr Prosiectau a Datblygu Circomedia: “Rydym wrth ein boddau i fod yn gweithio’n agos gyda NoFit State, mae’r rhaglen yma yn chwyldroadol i’r sector ac un sy’n cynnig cefnogaeth o safon uchel a chyfleoedd newydd ar gyfer datblygiad ymarferwyr proffesiynol – llawer ohonynt yn cyn-fyfyrwyr gyfryngol”

Yn ychwanegol i’r cyfleoedd hyfforddi, mae’r prosiect hefyd yn gweld lansiad cronfa-micro newydd sbon ar gyfer gweithwyr syrcas. Y gyntaf o’i fath yng Nghymru, bydd y gronfa ddatblygiad proffesiynol newydd yn caniatáu artistiaid syrcas, athrawon ac ymarferwyr i ymgeisio am potiau bach o arian i gefnogi datblygiad proffesiynol eu hunain.

Alison Woods, Cyfarwyddwr Gweithredol NoFitState: “Daeth y syniad o greu pot o arian penodol y gallai unigolion ymgeisio amdano yn uniongyrchol o’n sgwrs gydag artistiaid, cwmnïau ac athrawon”

“Bydd ymgeisio i’r gronfa newydd yn syml ac bydd yn rhoi ymreolaeth i artistiaid ddiffinio’r cymorth sydd ei angen arnynt. Bydd yn cynnig gyfle gwerthfawr o ymgeisio am gyllid, sy’n sgil allweddol mae angen i bawb ddatblygu wrth i uchelgeisiau creadigol dyfu”

Dros y 12 mis nesaf, mae NoFit State yn gobeithio y bydd y prosiect yn cael effaith barhaol ar y sector syrcas yng Nghymru ac yn cefnogi’r arlunwyr, athrawon ac ymarferwyr i ennill y sgiliau, y wybodaeth a’r hyder y mae angen iddynt barhau i dyfu.

Sylwadau