fbpx

Mae’n Dechrau – Uwch Gynghrair JD Cymru 2018/19

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae cynlluniau’r penwythnos wedi’u datrys gan fod tymor 2018/19 Uwch Gynghrair JD Cymru yn dechrau’n ôl nos Wener.

Mae’r 27ain tymor o UGJDC yn croesawu dau enw adnabyddus iawn ym mhêl-droed Cymru, Caernarfon a Llanelli ar ôl sawl blwyddyn y tu allan i’r uwch gynghrair.

Mae’r ddau glwb yn rhan annatod o’u cymunedau a byddent yn gobeithio am gefnogaeth gwych wrth iddyn nhw ddechrau eu tymor yn yr Uwch Gynghrair gartref yn erbyn y Derwyddon Cefn a Nomadiaid Cei Connah.

Mae’r gynghrair wedi cael ei chydnabod sawl gwaith yn arolwg BBC Price of Football fel un o uwch gynghreiriau mwyaf fforddiadwy’r DU, prawf o ymrwymiad y clybiau i gadw’r profiad o bêl-droed byw yn agored i bawb yn eu hardaloedd lleol. Gyda’r tocyn drytaf yn ddim ond £10, bydd yr ymrwymiad hynny’n parhau’r tymor hwn a thu hwnt.

Fe lansiodd y gynghrair yn ddigidol eleni ar holl sianeli cyfryngau cymdeithasol Uwch Gynghrair JD Cymru gyda cherddoriaeth gan y band o Gaerdydd, Himalayas, ar y fideo fel rhan o bartneriaeth CBDC gyda phrosiect BBC Cymru Gorwelion.

Mae Ysgrifennydd Uwch Gynghrair Cymru, Gwyn Derfel yn awyddus i annog mwy o bobl i roi cyfle i’r gynghrair gan ddweud: “Mae’n bwysig i bobl roi cyfle i Uwch Gynghrair JD Cymru, achos pan mae pobl yn dod, maen nhw’n tueddu i ddod yn ôl, sy’n dangos fod gennym ni gynnyrch da, addas i’r teulu sy’n fforddiadwy i bawb.”

Felly os ydych chi’n chwilio am brofiad pêl-droed fforddiadwy, addas i’r teulu ac o safon, yna gallwch ddarganfod hynny a mwy yn eich cymuned leol, mewn clwb Uwch Gynghrair JD Cymru.

Mae’n dechrau. Cymerwch ran!

Sylwadau