fbpx

Menyw o Bowys yn dechrau’r ‘Daith Fawr’ er mwyn dathlu ysbryd cymunedol

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae hyrwyddwr datblygu economaidd o Landrindod wedi cael ei dewis i ymuno â’r Daith Fawr, syniad gan yr Eden Project, a wnaed yn bosibl gan y Loteri Genedlaethol. Mae pob cerddwr wedi’u dewis i gymeryd rhan oherwydd eu bod yn teimlo mor gryf am eu cymunedau.

Bydd Jude Boutle, â ddewiswyd ar gyfer y dasg oherwydd ei hysbryd cymunedol, yn gadael Morecambe ar Fai 16 yn fyw ar sioe y BBC, The One Show. Ar yr un pryd fe fydd pob tîm o gerddwyr yn dechrau cerdded ar draws Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Cynlluniwyd y Daith Fawr er mwyn rhoi sylw i’r holl bobl sydd wrth wraidd cymunedau’r DU. Fel rhan o’r digwyddiad blynyddol, fe fydd pedwar tîm o gerddwyr yn cychwyn ar daith anferth i bedwar cwr y DU, gan ymweld â phrosiectau gwahanol a grwpiau cymunedol ar hyd y ffordd sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl lleol.

Bydd rhan gyntaf taith Jude yn golygu ei bod yn cerdded o Morcambe i Sir y Fflint, cyn teithio tuag at y de drwy’r trefi a phentrefi Cymru sydd ar y ffin â Lloegr. Yna bydd yn gwneud ei ffordd tuag at y gorllewin ar hyd arfordir De Cymru, yn ymweld â Chaerdydd ac Abertawe cyn troi tuag at y gogledd a gorffen yn ôl yn ei chartref, Llandrindod. Bydd Jude yn helpu i ledaenu’r gair am gryfder ac angerdd cymunedau a hefyd yn codi ymwybyddiaeth am diweddglo’r daith – Y Cinio Mawr – cyfuniad blynyddol y DU i gymdogion ar ddydd Sul Mehefin 3. Yn ogystal â hyrwyddo’r holl bethau anhygoel sy’n digwydd yn eu cymunedau, bydd Jude hefyd yn annog pobl i ymuno yn nathliadau’r Cinio Mawr.

Meddai Jude Boutle: “Rwy’n hynod o gyffrous am ymweld â’r holl gymunedau gwahanol a’r prosiectau gwych sy’n digwydd ym mhob man. Yn ogystal â hynny, rwy’n edrych mlaen at gwrdd yr holl bobl sy’n rhoi’u hamser am ddim er mwyn ceisio gwella eu cymunedau. Mae ‘na arwyr tawel ledled Cymru sy’n gwirfoddoli ac yn gweithio’n galed bob dydd i wella’n cymunedau trwy ddod â phobl at eu gilydd. Mae’n hynod o fraint cael fy newis ar gyfer y rôl oherwydd mae’n golygu y byddaf yn cael cyfle i gwrdd â chymaint ohonynt. ”

Meddai Joe Ferns, Cyfarwyddwr Cyllid yn y Gronfa Loteri Fawr: “Mae Jude Boutle yn chwarae rhan bwysig drwy ein helpu ni i ddathlu a rhoi sylw at yr holl bethau gwych y mae pobl yn eu gwneud yn eu cymunedau bob dydd.

“Mae’r Daith Fawr a’r Cinio Mawr yn dod â phobl yn agosach ac yn dod â sylw at nifer o brosiectau cymunedol gwych; mae llawer ohonynt yn cael eu hariannu gan y Loteri Genedlaethol – sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl ledled y DU. Rydym yn falch i allu’u cefnogi a rydym yn gobeithio ysbrydoli llawer mwy o bobl i ceisio adeiladu’r fath o gyfeillgarwch a’r cysylltiadau sy’n helpu i wneud cymunedau’n ffynnu. ”

Mae’r Cinio Mawr yn syniad gan yr Eden Project yng Nghernyw ac fe’i lansiwyd yn 2009 gyda’r syniad syml fod ‘pethau mawr yn digwydd pan fyddwch yn dod â phobl at ei gilydd’.

Meddai Peter Stewart o’r Cinio Mawr: “Mae’r Daith Fawr yn dathlu’r pethau gwych y mae pobl yn eu gwneud yn eu pentrefi a threfi lleol. Mae’r Cinio Mawr yn gyfle i bobl ym mhobman adeiladu cyfeillgarwch a chysylltiadau lleol, sy’n helpu’i greu cymunedau cryfach a hapusach. Y llynedd, cafodd 9.3 miliwn o bobl hwyl gyda’i gilydd mewn dros 96,000 o ddigwyddiadau ledled y DU – felly rhowch wên i’n cerddwyr a chwifiwch atynt, a chofrestrwch i ddod â’ch cymuned eich hun yn agosach ar gyfer y Cinio Mawr ar Fehefin 3. ”

Gall unrhywun gymeryd rhan! Archebwch becyn yn rhad ac am ddim ac ymunwch â miliynau o bobl eraill ar draws y DU ar gyfer Y Cinio Mawr ar 3 Mehefin www.thebiglunch.com a pheidiwch ag anghofio dilyn #YDaithFawr #TheBigWalk i weld amryw o gymunedau ysbrydoledig ar waith.

Sylwadau