fbpx

Metro De Cymru A Rhwydwaith Cymru A’r Gororau

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw (y 23aino Fai) ei bwriad i ddyfarnu’r contract ar gyfer cynllunio, darparu a gweithredu Metro De Cymru – sef elfen allweddol o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – i KeolisAmey.

Y prosiect Metro gwerth £738 miliwn yw conglfaen y Fargen Ddinesig £1.2 biliwn i greu seilwaith trafnidiaeth fydd yn helpu i alluogi amcanion cymdeithasol ac economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r dyfarniad yn dilyn proses gaffael a gynhaliwyd gan Trafnidiaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, ac mae’r contract yn cynnwys gweithrediad ehangach rhwydwaith rheilffordd Cymru a’r Gororau.

Ar ôl iddynt gwblhau cyfnod segur o 10 niwrnod yn llwyddiannus, fe fyddai gwasanaethau rheilffyrdd yn trosglwyddo ar y 14eg o Hydref, 2018, ac fe fydd y contract yn weithredol tan y 14ego Hydref, 2033.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf:

“Dyma gyfle ardderchog i greu ac i ddarparu seilwaith trafnidiaeth sy’n ategu amcanion y Fargen Ddinesig.

“Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn tyfu ar raddfa eithriadol, ac mae’n hollol hanfodol ein bod yn creu gwasanaeth trafnidiaeth a all ddarparu ar gyfer, a chysylltu teithwyr sy’n teithio o amgylch y rhanbarth yn ddiogel, yn gyflym, ac yn gyfforddus.

“Rydym yn deall fod y broses gaffael ar gyfer y contract hwn wedi bod yn eithriadol o gaeth, ac mae’r Cabinet yn edrych ymlaen at glywed mwy o fanylion am y cynlluniau ar ôl cwblhau’r cyfnod segur yn llwyddiannus.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Cadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

“Mae’r rheilffordd wedi helpu i lunio hanes economaidd a chymdeithasol y rhanbarth hwn ers dros 200 mlynedd.

“Nid yw cysylltu’n pobl a’n cymunedau â mannau gwaith a gwasanaethau erioed wedi bod mor bwysig – nid yn unig i alluogi twf economaidd, ond hefyd gydlyniant cymdeithasol a gwell ansawdd bywyd yn y rhanbarth.”

Mae KeolisAmey yn bartneriaeth menter ar y cyd rhwng y gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus rhyngwladol, Keolis, a’r arbenigwr ar reoli asedau seilwaith, Amey.

Sylwadau