fbpx

Seren Hollywood Yn Rhoi’r Gic Gyntaf I Ddechrau’r Bleidlais Ar Wobrau’r Loteri Genedlaethol Yng Nghymru

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae’r seren ffilmiau, Michael Sheen, trwy gicio pêl, yn llythrennol wedi cychwyn y broses bleidleisio ar gyfer y chwe phrosiect penigamp o Gymru sy’n cystadlu am bleidleisiau, wedi iddynt gyrraedd rownd derfynol Gwobrau’r Loteri Genedlaethol – yr ymgyrch flynyddol i chwilio am hoff brosiectau’r cyhoedd a ariennir gan y Loteri Genedlaethol.

Mae prosiect Kick Some Balls i Gymru gyfan gan Bêl-droed Stryd Cymru, prosiect Building Community gan Down to Earth o Abertawe, prosiect Cantata’r Cadoediad yng Nghaerdydd gan Goldies Cymru, Prosiect CELT sy’n cael ei redeg gan Ganolfan Marchogaeth Arbennig Clwyd, Y Dref Werdd ym Mlaenau Ffestiniog a phrosiect Rare Aware gan Same but Different o’r Wyddgrug, wedi dod i’r brig mewn cystadleuaeth gref gyda 700 o sefydliadau led led y DU yn cystadlu i gyrraedd y cam pleidleisio cyhoeddus yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol eleni. Mae’r Gwobrau yn dathlu’r bobl a’r prosiectau ysbrydoledig sy’n gwneud pethau anhygoel gydag arian y Loteri Genedlaethol.

Mae Michael Sheen, seren ffilmiau hynod lwyddiannus megis y saga Twilight, Underworld, The Queen a Frost/Nixon, wedi rhoi ei gefnogaeth heddiw i’r prosiectau o Gymru i gychwyn y cyfnod pleidleisio cyhoeddus yng Nghymru.

Ddoe, teithiodd i Gôl, Canolfan Pêl-droed 5 pob – ochr a 7 -pob ochr yng Nghaerdydd, a chyfarfod â rhai o’r merched sydd wedi cael profiadau a newidiodd eu bywydau trwy brosiect Kick Some Balls gan Bêl-droed Stryd Cymru. Kick Some Balls yw’r unig brosiect o Gymru sydd yn y ras ar gyfer y Prosiect Chwaraeon Gorau yn y DU. Mae’n harneisio grym chwaraeon ac wedi gweithio gyda mwy na 750 o wragedd digartref, sy’n agored i niwed ac wedi’u hymyleiddio i roi hwb i’w ffitrwydd, lles a sgiliau cymdeithasol.

Mae tri o brosiectau Cymru sydd ar y rhestr fer yn brwydro o fewn yr un categori i gael eu coroni yn Brosiect Addysg Gorau’r DU. Mae prosiect Building Community gan Down to Earth o Abertawe yn ymgysylltu gyda grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd gan gynnwys cyn gamddefnyddwyr sylweddau i’w helpu i ennill hyfforddiant a chymwysterau achrededig o fewn adeiladu cynaliadwy gan hybu eu hiechyd a’u lles.

Yn cystadlu o fewn yr un categori mae Prosiect CELT a gynhelir gan Ganolfan Marchogaeth Arbennig Clwyd o Sir y Fflint. Mae’r uned dysgu a therapi unigryw a adeiladwyd i’r diben yn sicrhau fod pobl sydd ag anghenion cymhleth yn gallu elwa o’r cyfleusterau digymar a phrofi’r teimlad o farchogaeth a bod gyda cheffylau. Yn brwydo o fewn y categori hwn hefyd mae Cantata’r Cadoediad, sef prosiect cerddoriaeth a threftadaeth dwy flynedd rhwng y cenedlaethau gan Goldies Cymru yng Nghaerdydd i goffáu Canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar 11 Tachwedd 2018.

Yn y ras am y prosiect Amgylcheddol gorau mae’r Dref Werdd ym Mlaenau Ffestiniog, Gogledd Cymru. Mae’r prosiect amgylcheddol cymunedol yn cynnig cyngor i helpu pobl i fynd i’r afael â thlodi tanwydd, gostwng gwastraff bwyd, cael mynediad at gymwysterau amgylcheddol a’u helpu i ddod o hyd i waith.

Yn cystadlu ar gyfer y Prosiect Celfyddydol Gorau mae’r sefydliad Same but Different a leolir yn yr Wyddgrug, Gogledd Cymru. Mae’r prosiect Rare Aware a ddatblygwyd gan Same but Different yn defnyddio ffotograffiaeth drawiadol i roi amlygrwydd i bobl a effeithir gan afiechydon prin ac i helpu lleihau arwahanrwydd gan wrthweithio yn erbyn rhagfarn.

Gan ddangos ei gefnogaeth i’r prosiectau teilwng o Gymru, dywedodd Michael Sheen, y seren ffilmiau a fagwyd yn Port Talbot: “Rwy’n hynod o falch o’r gwaith aruthrol y mae’r prosiectau hyn sy’n cael eu hariannu gan y Loteri Genedlaethol yn ei gyflawni o ddydd i ddydd yn ein cymunedau ledled y DU. Dim ond drwy ymroddiad rhyfeddol yr holl staff a’r gwirfoddolwyr sy’n eu rhedeg y gellir gwneud eu gwaith sy’n newid bywydau yn wirioneddol. Mae fy neges yn syml- mae angen eich cefnogaeth chi ar y cystadleuwyr anhygoel hyn, felly ewch i bleidleisio!”

Bydd enillwyr saith categori Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yn derbyn gwobr ariannol o £5,000 yr un i’w wario ar eu prosiect, ynghyd â thlws eiconig Gwobrau’r Loteri Genedlaethol a chyfle i fynychu seremoni wobrwyo anrhydeddus gyda llu o enwogion i’w darlledu ar BBC Un ar 26 Medi 2018.

I bleidleisio, ewch at lotterygoodcauses.org.uk/awards.  Gallwch ddilyn yr ymgyrch hefyd ar Trydar: hashnod #NLAwards. Cynhelir y cyfnod pleidleisio o 9am ar 27 Mehefin tan ganol nos ar 27 Gorffennaf.

Sylwadau