fbpx

UAC yn edrych ymlaen at gyfarfod cyffredinol blynyddol Ynys Môn

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae cangen Ynys Môn o Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at groesawu aelodau i’w cyfarfod cyffredinol blynyddol, dydd Gwener Mehefin 1, a gynhelir ym Mhafiliwn Maes Sioe Sir Fôn, i ddechrau am 7.30yh.

Siaradwyr gwadd y noson yw AS Ynys Môn Albert Owen a Dirprwy Lywydd UAC Brian Thomas.


Dywedodd Euros Jones, Swyddog Gweithredol Ynys Môn: “Bydd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cynnig llawer i aelodau gnoi cil drosto wrth i ni drafod amaethyddiaeth a Brexit gyda’n dau brif siaradwr.


“Mae’n gyfnod o ansicrwydd i’n diwydiant ac rwy’n edrych ymlaen at drafod y pwnc ymhellach ar y noson. Mae’n addo bod yn noson wych ac rwy’n gobeithio y gall llawer ohonoch ymuno â ni.”


Gwahoddir yr aelodau hefyd i ymuno â UAC am dderbyniad caws a gwin o 4yp ymlaen yn swyddfa Llangefni i gwrdd â’u Swyddogion Gweithredol Sirol newydd.


Wrth siarad cyn y digwyddiad, dywedodd Alaw Jones, Swyddog Gweithredol UAC Ynys Môn: “Rydw i’n hynod o gyffrous i gwrdd â llawer mwy o’n haelodau yma yn swyddfa Llangefni, a gobeithio y gallant ymuno â ni am gaws a gwin a llawer o drafodaethau #AmaethAmByth.”


Dylai’r rhai hynny sy’n dymuno mynychu’r derbyniad caws a gwin a’r cyfarfod cyffredinol blynyddol gysylltu â swyddfa Llangefni ar 01248 750250.

 

Sylwadau