fbpx

Wythnos Dechrau Busnes 2018

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Os oes gennych syniad busnes yr hoffech ei wireddu, neu os hoffech ddatblygu eich sgiliau entrepreneuraidd, fe allai Wythnos Dechrau Busnes flynyddol Prifysgol Aberystwyth fod yn ddelfrydol i chi.

Yn ystod yr wythnos o ddydd Llun 4yddi ddydd Gwener 8fedMehefin ceir rhaglen o weithdai sgiliau busnes wedi’u seilio ar faterion allweddol sy’n wynebu busnes neu fenter gymdeithasol ar y cychwyn. Mae’r gweithdai yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb.

Eleni, bydd rhaglen yr Wythnos Dechrau Busnes yn cynnwys sesiynau ar ymchwil i’r farchnad, marchnata, technegau gwerthu, marchnata digidol, darogan a rheoli cyllidol, gwerthu, eiddo deallusol a materion cyfreithiol.

Mae’r amserlen hefyd yn cynnwys tri chyflwyniad gan unigolion sydd wedi dechrau busnesau llwyddiannus.

Fel y dywed Tony Orme, Rheolwr Menter y Brifysgol, sydd wedi bod yn gyfrifol am yr Wythnos Dechrau Busnes ers degawd:

“Os ydych chi erioed wedi breuddwydio am ddechrau eich busnes eich hun, bydd hon yn wythnos ddelfrydol ichi.

“Gan ganolbwyntio ar hyfforddi sgiliau busnes hanfodol, bydd y gweithdai rhad ac am ddim yn cynnig ysbrydoliaeth a phrofiad uniongyrchol gan rai sydd wedi mentro’u hunain yn ogystal ag awgrymiadau ac arweiniad ymarferol gan gynghorwyr busnes a staff y Brifysgol.

“Mae’r fformat yn un hyblyg fel y gellir dod i raglen gyflawn o sesiynau, neu ddethol a dewis agweddau sydd o ddiddordeb penodol.

“Mantais ychwanegol dod i’r digwyddiad yw’r cyfle a geir i gwrdd ag unigolion o’r un bryd a chreu rhwydwaith o gefnogaeth i’w ddefnyddio wrth symud eich syniad busnes yn ei flaen.” 

Bydd y gweithdai, sy’n rhad ac am ddim ac yn agored i bawb, gan gynnwys staff, myfyrwyr a graddedigion Prifysgol Aberystwyth, yn cael eu cynnal ar Gampws Penglais.

Mae’r Wythnos Dechrau Busnes yn bartneriaeth rhwng Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth a Syniadau Mawr Cymru Llywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle ar un neu fwy o’r gweithdai, cysylltwch ag [email protected]

Sylwadau