fbpx

Wythnos Twristiaeth Cymru ym Miosffer Dyfi

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae busnesau bwyd a thwristiaeth yn Aberystwyth a Dyffryn Dyfi yn defnyddio Wythnos Twristiaeth Cymru i edrych ar sut i wneud mwy o statws UNESCO rhyngwladol Biosffer Dyfi.

Bydd partneriaeth gyrchfan y Biosffer yn defnyddio ei chyfarfod blynyddol ddydd Mawrth 15 Mai i gynghori busnesau twristiaeth am ddenu dwy garfan allweddol o bobl – y rhai 27-40 oed o ddinasoedd cyfagos yn Lloegr a siaradwyr Cymraeg o unrhyw oedran.

Yna, ddydd Iau 17 Mai, bydd y clwstwr bwyd a diod lleol sydd newydd ei ffurfio ym Miosffer Dyfi yn cynllunio sut i ehangu ei weithgareddau er mwyn cynnwys cynhyrchwyr a chyflenwyr lleol yn ogystal â chaffis a bwytai.

Trefnir y cyfarfod agored 15 Mai gan Gymdeithas Dwristiaeth Biosffer Dyfi a bydd yn dechrau am 2.30yp yn Nhafarn y Gwylliaid ym Mallwyd. Bydd y perchennog, Kevin Geyton, yn esbonio sut enillodd ei frecwast arbennig gyda hanner y braster a’r calorïau sydd mewn brecwast traddodiadol y Gwobrau Brecwast Cenedlaethol yn Llundain ynghynt eleni.

Yna, bydd Sioned Pugh, swyddog cymorth lleol ‘Cymraeg i Fusnes’ yn esbonio pa help sydd ar gael i hybu defnyddio’r Gymraeg mewn busnesau a bydd Val Hawkins o Twristiaeth Canolbarth Cymru yn esbonio sut gall busnesau fod yn rhan o ‘Ganolbarth Cymru Go Iawn’. Mae’r ymgyrch farchnata newydd yma sy’n canolbwyntio ar y cyfryngau cymdeithasol wedi’i hanelu’n benodol at yr 20 miliwn o bobl yn y DU rhwng 27 a 40 oed sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf.

Mae aelodau o glwstwr bwyd a diod Biosffer Dyfi yn cydweithio i gyflenwi a hyrwyddo cyrchfan bwyd da, hybu a chynnal Biosffer Dyfi ac ehangu cwmpas cynhyrchu lleol. Bydd cyfarfod 17 Mai yn dechrau am 2.30yp yn y Plas, Machynlleth a bydd yn cadarnhau’r canllawiau i gymryd rhan. Ymhlith y gweithgareddau dan ystyriaeth mae creu cyfeiriadur o gyflenwyr lleol, cynllun talebau anrhegion, Llwybr Bwyd a Diod a digwyddiad arddangos.

Ecodyfi, yr ymddiriedolaeth datblygu lleol, sy’n cydlynu’r gwaith hwn a gefnogir gan Grwpiau Gweithredu Lleol LEADER y Rhaglen Datblygu Gwledig i Geredigion, Powys a Gwynedd. Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 -2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mae Andy Rowland o ecodyfi yn awyddus i glywed gan unrhyw un yn y gadwyn cyflenwi bwyd lleol. “Byddai llawer o gaffis a bwytai lleol yn hoffi defnyddio mwy o gynnyrch lleol, a’r dyddiau hyn dyma beth mae llawer o ymwelwyr yn ei ddisgwyl,” meddai. “Gadewch i ni weld beth fedrwn ni ei wneud efo’n gilydd.” Gellir cysylltu ag Andy drwy Fiosffer Dyfi ar 01654 703965, www.biosfferdyfi.cymru neu [email protected].

Sylwadau