fbpx

Y pedwerydd chwyldro diwydiannol yn sbarduno cynllun am ganolfan sbectrwm genedlaethol newydd

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Bydd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns AS, yn traddodi araith gyweirnod mewn digwyddiad ffocws arbennig ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 18 Medi 2018, digwyddiad sydd wedi’i gynnull i ystyried sefydlu canolfan ymchwil arloesol ar gyfer y DU yng nghanolbarth Cymru.

Bydd y Ganolfan Sbectrwm Genedlaethol yn ymchwilio, datblygu a phrofi’r genhedlaeth nesaf o systemau a chymwysiadau sbectrwm-ddibynnol sydd eu hangen ym Mhrydain, ac ar yr un pryd yn creu swyddi newydd uchel eu gwerth yng Nghymru.

Nod y ganolfan genedlaethol hon yw creu ecosystem sy’n cwmpasu’r llywodraeth, diwydiant, a’r byd academaidd i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr.

Bydd yn canfod, yn datblygu ac yn arddangos y technolegau a’r cymwysiadau sydd eu hangen i ddiogelu, ehangu a hybu i’r eithaf y gwerth a ddaw yn sgil hynny i’r Brydain Ddigidol trwy’r systemau sy’n ddibynnol ar ddefnyddio’r sbectrwm radio, megis ffermio deallus, cerbydau awtonomaidd, gofal iechyd digidol, 5G a’r rhyngrwyd pethau.

Bydd y Ganolfan yn cefnogi nod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i gyflawni ei gweledigaeth am sbectrwm a dyblu ei chyfraniad economaidd blynyddol i dros £100biliwn erbyn 2025, trwy gefnogi cynlluniau strategol tebyg i’r pedwerydd chwyldro diwydiannol.

Meddai Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns:

“Mae Prifysgol Aberystwyth yn chwarae rhan ganolog yn yr economi leol, ac yn gwneud cyfraniad hanfodol yn ehangach yng Nghymru a gwledydd Prydain. Ni cheir arwydd gwell o lwyddiant y brifysgol na gweld un o arweinwyr diwydiant yn buddsoddi mewn prosiect am ei fod yn credu y bydd yn llwyddiant masnachol.

“Bydd y prosiect yn cynorthwyo’r brifysgol i adeiladu ymhellach ar seiliau ei rhagoriaeth dysgu, trwy hyfforddi’r genhedlaeth newydd o beirianwyr systemau radio. Bydd hefyd yn rhoi cartref i ymchwil arloesol, at ddibenion y brifysgol, ond hefyd i sicrhau bod Prydain yn gallu wynebu heriau diwydiannol ehangach neu heriau llywodraeth.”

Meddai’r Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth:

“Rydyn ni’n gweld chwyldro diwydiannol newydd, sydd â’r potensial i ddod â manteision economaidd mawr yn ei sgil, yn lleol ac yn genedlaethol. Mae gennym y sgiliau, yr adnoddau a’r cyfleusterau yng nghanolbarth Cymru i ddatblygu i fod yn arweinwyr byd wrth yrru’r technolegau digidol diweddaraf yn eu blaen. Trwy gydweithio â chwmni QinetiQ a phartneriaid lleol eraill, rydym mewn man delfrydol i greu Canolfan Sbectrwm Genedlaethol ar gyfer dyfeisgarwch, peirianneg ac arbrofi. Yr hyn sydd ei angen nawr yw cefnogaeth y llywodraeth i’r cynnig arloesol hwn ar gyfer Cymru a Phrydain.”

Meddai James Willis, Rheolwr Gyfarwyddwr Busnes Seiber, Gwybodaeth a Hyfforddiant cwmni QinetiQ: “Mae QinetiQ yn falch o fod yn rhan o’r cyfle cyffrous hwn i ddefnyddio’n gwybodaeth a’n profiad helaeth o sbectrwm radio i gynorthwyo i feithrin safle i arwain y byd ar gyfer profi a sicrhau technolegau sy’n ddibynnol ar y sbectrwm, i Gymru a Phrydain yn ehangach.”

Meddai’r Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, “Rydyn ni’n falch iawn i gefnogi’r archwilio i weld a ellir sefydlu Canolfan Ymchwil Sbectrwm Genedlaethol yng Nghanolbarth Cymru. Fel Cyngor, rydyn ni’n gweithio gyda rhai o fusnesau mwyaf y sir i ddechrau paratoadau am Fargen Twf i’r rhanbarth. Mae datblygu busnesau a thechnolegau yn allweddol ar gyfer twf a datblygiad. Bydd hyn yn sicrhau cyfle a dyfodol i’n hieuenctid, ac yn creu swyddi newydd uchel eu gwerth yn yr ardal.”

Mae’r digwyddiad ffocws a gynhelir ar 18 Medi 2018 yn anelu i ddod â dros 200 o gynrychiolwyr ynghyd, o bob rhan o’r gymuned amrywiol o randdeiliaid y sbectrwm, er mwyn dangos yr angen am ganolfan genedlaethol ac i gynorthwyo i ddiffinio’i hanghenion.

Sylwadau