fbpx

Y Scarlets yn cynnal eu Gŵyl Ysgolion tair sir cyntaf

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Ddydd Gwener 7 Rhagfyr bydd y Scarlets yn croesawu eu gŵyl tair sir gyntaf ar gyfer ysgolion, sef gêm gyntaf Gŵyl Ysgolion Ceredigion. Disgyblion blwyddyn 7 chwech o ysgolion uwchradd Ceredigion fydd yn chwarae mewn cylch o sawl gêm rygbi cyffwrdd. Ar ôl y gemau bydd cyfle i gyfarfod â chwaraewyr y Scarlets.

Yr uchafbwynt gyda’r nos i bob un o’r chwaraewyr rygbi ifanc sy’n cymryd rhan fydd parêd o gwmpas y cae cyn gwylio’r gêm Cwpan Pencampwyr Ewrop yn erbyn Ulster.

Mae’r ŵyl hon yn rhan o strategaeth Tair Blynedd, y Tair Sir, sef Ceredigion, Caerfyrddin a Phenfro, y Scarlets i gefnogi ysgolion lleol, talent ifanc a digwyddiadau elusennol a gwneud gwahaniaeth ar draws gwahanol haenau yn eu cymunedau. Ceredigion sy’n arwain y flwyddyn gyntaf

Dechrau ymgyrch y Tair Sir oedd pan lansio cit newydd i ffwrdd y Scarlets yn ystod yr haf am y tymor 2018 – 19, wedi’i seilio ar arfbais Ceredigion. Bydd pob un o’r chwech ysgol sy’n cymryd rhan yn yr ŵyl, sef ysgolion Penweddig, Aberaeron, Ysgol Bro Pedr, Ysgol Henry Richard, Ysgol Bro Teifi ac Ysgol Castell Newydd Emlyn yn derbyn crys chwarae i ffwrdd wedi’i lofnodi.

Yn cefnogi gweithgareddau’r ŵyl mae Justin Lloyd, cydlynydd rhanbarthol Undeb Rygbi Cymru ar gyfer rhanbarthau Ceredigion a Chaerfyrddin. Wrth sôn am bwysigrwydd y cysylltiad gyda chymunedau lleol, meddai Justin: “Mae’r gêm angen i glybiau fel y Scarlets gysylltu gyda chymunedau ac yn enwedig gyda chwaraewyr ifanc. Yn sylfaenol, cefnogi gwaith swyddogion datblygu’r Undeb maen nhw a hefyd gefnogi gwaith caled ysgolion i annog diddordeb yn y gêm a sicrhau ei bod yn ddiogel ar gyfer y dyfodol.”

Cafodd 20 o ddisgyblion o bob sgwad yn ogystal ag athrawon yn cynrychioli’r chwech ysgol docynnau am ddim i’r gêm yn erbyn Ulster, a’u teuluoedd yn cael cynnig tocynnau rhatach. Yn ogystal â chwarae yn y gemau rygbi cyffwrdd, mae dwy ysgol yn cael eu dewis i fod yn osgordd o anrhydedd cyn y gic gyntaf a hanner amser.

Meddai Ifan Thomas, Pennaeth Adran Ymarfer Corff yn Ysgol Penweddig: “Mae’r ŵyl yn ffordd wych o ddod â’r gymuned at ei gilydd ac o adeiladu cyfeillgarwch rhwng ein chwaraewyr ifanc. Mae’n rhoi’r cyfle iddyn nhw chwarae ar yr enwog Barc y Scarlets ac mae cyfarfod â rhai o chwaraewyr rygbi proffesiynol mwyaf talentog yn freuddwyd oes i lawer o’n chwaraewyr ifanc.  Mae’n beth gwych i Benweddig a Cheredigion fod yn rhan ohono.”

Wrth sôn am fanteision y Scarlets i’r sir, meddai Eifion Evans, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion: “Mae Gŵyl Ysgolion Ceredigion yn brofiad unigryw i’n chwaraewyr blwyddyn saith ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn am ymrwymiad y Scarlets i’r sir. Maen nhw hefyd yn cefnogi llawer o elusennau a digwyddiadau lleol yn yr ardal ac mae gweld lliwiau arfbais Ceredigion ar git chwarae i ffwrdd y Scarlets yn fraint fawr.

Yma hefyd mae cartref llawer o gefnogwyr y Scarlets, felly rydyn ni’n falch dros ben o gefnogi’r Scarlets yn eu gêm Cwpan Pencampwyr Ewrop yn erbyn Ulster.”

 Yn ogystal â rhoi cit yn anrheg, mae’r Scarlets hefyd wedi ymrwymo i gynnal llu o wahanol ddigwyddiadau elusennol gydol tymor 2018 – 19. Meddai Nathan Brew, Pennaeth Masnachol y Scarlets wrth sôn am weithio mewn partneriaeth gyda busnesau lleol Ceredigion, “Rhan hanfodol o’n gwaith ni yn y rhanbarth yw gwneud yn siŵr nad ydyn ni’n symud i ffwrdd oddi wrth yr hen werthoedd a’r diwylliant. Mae’r rhai sy’n adnabod ac yn dilyn y Scarlets yn ymddiried ynom ac yn deyrngar i ni.  Ein hymgyrch yw ein bod yn atgyfnerthu’r hyder hwn ac yn datblygu’r math hwn o deyrngarwch ymhellach gan brofi ein hymrwymiad iddyn nhw.” Dylai unrhyw fusnesau lleol a hoffai gymryd rhan gyda Thair Sir y Scarlets gysylltu â Nathan Brew [email protected].

Sylwadau